Fertilitenin Korunması | Dr. Arzu İlknur Özdemir

Tüp Bebek

Fertilitenin Korunması

Embriyolarda olduğu gibi oositlerin yani kadın üreme hücrelerinin (yumurtalarında) dondurularak saklanması ve daha sonra çözülerek mikroenjeksiyonla döllenmesi embriyo oluşturulması mümkündür ve artık günümüzde başarı ile uygulanmaktadır…

OOSİT (YUMURTA) DONDURULMASI

Türkiye’de hangi tıbbi durumlarda kadınların yumurtalarını (oositler) dondurmak için başvurabileceği ve saklama koşulları Sağlık Bakanlığı tarafından düzenlenmiştir.  30 Eylül 2014 tarihinde yayınlanan bir yönetmelik ile bekar olan ancak yumurtalık rezervi azalmış, henüz doğurmamış veya aile öyküsünde erken menopoz hikâyesi bulunan kadınlar yumurtalarını dondurarak saklatabileceklerdir. Bu durumun üç uzman doktordan oluşan sağlık kurulu raporu ile belgelendirilmesi ile oositler (yumurtalar) dondurulabilmektedir. Bunun yanı sıra kemoterapi ve radyoterapi gibi üreme hücrelerine zarar veren tedavilerde veya üreme işlevinin kaybedilmesine yol açacak ameliyatlar öncesinde (yumurtalıkların alınması gibi) oositlerin dondurulması mümkündür. Oosit yani yumurta dondurulması aynı embriyolarda olduğu hızlı bir dondurma işlemi olan vitrifikasyon yöntemi uygulanmaktadır. Bu amaçla kullanılan solüsyon ve protokollerdeki iyileşmelerle artık fresh yani taze denemelere benzer sonuçlar elde edilmektedir.

Oosit dondurma için uygulanan tedavi  tüp bebek tedavisinde uygulanan şekilde, kontrollü ovülasyon indüksiyonu uygulanarak elde edilecek oosit sayısının arttırılması gerekmektedir. Toplanan oositler 2 saat sonra dondurma öncesi hazırlık işlemlerinin ardından, özel vitrifikasyon kiti ile özel dondurma protokolü kullanılarak dondurulur ve -195 C’de saklanır.

Bu işlem sonrası dondurulan oositler, ilgili yönetmelikteki sınırlama çerçevesinde, en fazla 5 sene saklanabilmektedir. Bunun yanı sıra Sağlık Bakanlığı’na dilekçe ile uzatma talebinin iletilmesi halinde bu sürenin uzatılabilir.

« Geri Dön